Milí klienti, vzhľadom na vysoké teploty môže dôjsť k znehodnoteniu resp. poškodeniu tovaru a preto Vám doporučujeme si objednávať tovar domov, prípadne do výdajných miest, nie do Z Boxov a Balikomatov. Za prípadné škody v takýchto prípadoch nepreberáme zodpovednosť. Ďakujeme za pochopenie.  

Reklamačný formulár

Predávajúci: Organic Oasis SK s.r.o., Bronzová 2, 85110 Bratislava, IČO: 46787909, DIČ:2023579613, telefón: 0907831777, email: info@organic-oasis.sk

 

Meno a priezvisko Kupujúceho: ………………………………………………………………………………………… 

Adresa Kupujúceho: …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefón: ……………………………………………………………………………………………………………

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………..

Druh tovaru:……………………………………………………………………………………………………………

Zakúpený dňa: …………………….. Cena: ……………….. Číslo objednávky: ………………….…………………….

Faktúra číslo:………………………………………………………………………………………………………………

Dôvod reklamácie, popis vady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kupujúcim uplatňovaný spôsob vybavenia reklamácie (v prípade, ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Konečné doriešenie reklamácie (vypĺňa Predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste – , resp. ihneď po doručení vadného tovaru Predávajúcemu, alebo až potom, čo bude o reklamácií rozhodnuté na základe odborného posúdenia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis Kupujúceho: …………………….

Podpis Predávajúceho (príp. zodpovedného pracovníka): …………………….