Formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu: Organic Oasis SK s.r.o., Bronzová 2, 851 10 Bratislava,

E-mail: info@organic-oasis.sk

  

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar …………………………,

 

objednaný na základe objednávky č.: ………………………. zo dňa: ……………………..

 

 

Meno a priezvisko Kupujúceho:

 

………………………………………………………………………….

 

 

Adresa Kupujúceho:

 

…………………………………………………………………………………………

 

V prípade platby na dobierku súhlasím s poukázaním peňažných prostriedkov na bankový účet IBAN:

 

……………………………………………………………………………………………

 

Podpis Kupujúceho: …………………….. (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum: ……………………..